Group Members

     
Professor Satoshi Yokoshima yokosima[at]ps.nagoya-u.ac.jp
Assistant Professor Yoshitake Nishiyama nishiyama[at]ps.nagoya-u.ac.jp
Nariyoshi Umekubo umekubo[at]ps.nagoya-u.ac.jp
Secretary Masako Ozaki
Research Assistant Mami Ozako
D3 (G5) Daisuke Nakajima
Nagayasu Nakajima
Kohei Yoshinaga
D2 (G4) Michitaka Kurimoto
Hiroaki Shimizu
Yutaka Fukumoto
D1 (G3) Youe Matsuyuki
M2 (G2) Yuki Katayama
Shinnosuke Kitayama
Kazutoshi Tomoya
Kakeru Hagiwara
Kosuke Mizuno
M1 (G1) Sho Ishikawa
Yui Irie
Nanako Oue
Kaito Morita
Undergraduates*1 Chanyoung LEE
Miki Inukai

*1 School of Agricultural Sciences