Group Members

     
Professor Satoshi Yokoshima yokosima[at]ps.nagoya-u.ac.jp
Assistant Professor Nariyoshi Umekubo umekubo[at]ps.nagoya-u.ac.jp
Secretary Mayumi Marubashi
Research Assistant Chiaki Oki
Shiori Tsukahara
D4 (G6) Yutaka Fukumoto
D3 (G5) Youe Matsuyuki
D1 (G3) Kaito Morita
M2 (G2) Keisei Aoyama
Miki Inukai
Kohei Furuhashi
Ryosuke Maeda
M1 (G1) Satoru Kato
Ryosuke Kawai
Takumi Kitamura
Kazuma Saito
Kenta Mizuno
Undergraduates*1 Asano Nakamura
Airi Hashizume

*1 School of Agricultural Sciences